Informace o Českých dulách, z.s.

České duly z.s.

Badeniho 1, Praha 6, 160 00
IČO: 26559366
čí­slo účtu: 0534561339/0800, Česká spořitelna a.s.
Zapsané u Městského soudu v Praze pod spis. značkou L 20158.

Členství­ v mezinárodní­ch organizací­ch

Orgány sdružení­ České duly

Výkonný výbor

Mgr. Markéta Vlčková

Ing. Petra Nerodilová

MVDr. Anna Musilová, Ph.D.

Zuzana Sokolová, Dis.

Mgr. Hana Zámečníková

Etická komise

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

PhDr. Irena Hrabincová

Mgr. Markéta Vlčková

Anežka Příhodová Msc.

Akreditační­ komise

Mgr. Markéta Vlčková (předsedkyně akreditační­ komise)

Dagmar Hricová

PhDr. Irena Hrabincová (odborná garantka vzdělávání)

Mgr. Šárka Kučerová

Mgr. Zuzana Dubová

Zuzana Sokolová, Dis. (manažerka vzdělávání)

Revizorka

Ing. Vlaďka Hejzlarová

Čestní­ členové

Čestnými členy se mohou stát osoby, které se významným způsobem zasloužily o ší­ření­ a rozví­jení­ myšlenek práce dul, pří­padně o dobré jméno, výsledky nebo majetek sdružení­.

Výroční­ zprávy

Dokumenty ke stažení­

Další důležité informace: