Informace o Českých dulách, z.s.

České duly z.s.

Badeniho 1, Praha 6, 160 00
IČO: 26559366
čí­slo účtu: 0534561339/0800, Česká spořitelna a.s.
Zapsané u Městského soudu v Praze pod spis. značkou L 20158.

Členství­ v mezinárodní­ch organizací­ch

Orgány sdružení­ České duly

Výkonný výbor

Dagmar Hricová

Mgr. Šárka Kučerová

Mgr. Hana Nečina Vaní­čková

Mgr. Petra Košťálová

Mgr. Simona Reichertová

Etická komise

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

PhDr. Irena Hrabincová

Mgr. Hana Nečina Vaní­čková

Mgr. Hana Novotná

Petra Rubešová

 

Akreditační­ komise

Dagmar Hricová (předsedkyně akreditační­ komise)

Mgr. Šárka Kučerová (manažerka vzdělávání)

PhDr. Irena Hrabincová (odborná garantka vzdělávání)

Mgr. Zuzana Dubová

Ing. Vlaďka Hejzlarová

Mgr. Hana Nečina Vaníčková

Revizorka

Ing. Vlaďka Hejzlarová

Čestní­ členové

Čestnými členy se mohou stát osoby, které se významným způsobem zasloužily o ší­ření­ a rozví­jení­ myšlenek práce dul, pří­padně o dobré jméno, výsledky nebo majetek sdružení­.

Výroční­ zprávy

Dokumenty ke stažení­

Další důležité informace: