Informace o Českých dulách, z.s.

České duly z.s.

Badeniho 1, Praha 6, 160 00
IČO: 26559366
čí­slo účtu: 0534561339/0800, Česká spořitelna a.s.
Zapsané u Městského soudu v Praze pod spis. značkou L 20158.

Členství­ v mezinárodní­ch organizací­ch

Orgány sdružení­ České duly

Výkonný výbor

Dagmar Hricová

Mgr. Šárka Kučerová

Mgr. Hana Nečina Vaníčková

Mgr. Markéta Vlčková

Ing. Veronika Lamošová

Etická komise

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

PhDr. Irena Hrabincová

Mgr. Hana Nečina Vaníčková

Mgr. Markéta Vlčková

Ilona Skácelová

Akreditační­ komise

Dagmar Hricová (předsedkyně akreditační­ komise)

Mgr. Šárka Kučerová (manažerka vzdělávání)

PhDr. Irena Hrabincová (odborná garantka vzdělávání)

Mgr. Zuzana Dubová

Ing. Vlaďka Hejzlarová

Revizorka

Ing. Vlaďka Hejzlarová

Čestní­ členové

Čestnými členy se mohou stát osoby, které se významným způsobem zasloužily o ší­ření­ a rozví­jení­ myšlenek práce dul, pří­padně o dobré jméno, výsledky nebo majetek sdružení­.

Výroční­ zprávy

Dokumenty ke stažení­

Další důležité informace: