Vzdělávání­

Možnosti vzdělávání

České duly z. s. pořádají postgraduální nebo doplňkové kurzy či workshopy pro duly a také základní­ výcvik pro nové zájemkyně o práci duly.

Pokud se zajímáte o možnost stát se Českou dulou, více informací najdete zde.

Právě probí­há výcvikový běh roční­k 2021 – 2023, otevření dalšího ročníku plánujeme v roce 2023.

Uplynulé roční­ky

Kurz 2019 – 2022 s lektorkami

Kurz 2017 – 2019 s lektorkami

Kurz 2015 – 2017

Kurz 2014 – 2015

Kurz 2012 – 2014 s lektorským týmem

Kurz 2010 – 2012

Kurz 2008 – 2010, který byl zahájen ještě před vznikem Českých dul

Absolventky výcviku 2010
Pokud vás zají­má, co naše absolventky nejví­ce oceňují­ na prezenční­ části výcviku Českých dul, podí­vejte se zde: Hodnocení­ výcviku absolventkami