Kdo je dula?

„Dula“ je starý řecký název, který se dnes použí­vá pro speciálně vyškolenou ženu, která nabí­zí­ oporu rodí­cí­ matce a její­ rodině. Stěžejní­m bodem práce duly je doprovázení­ a poskytování­ zejména emocionální­ podpory v těhotenství­, během porodu a v šestinedělí­. Dula rodiče doprovází­ na jejich cestě a pomáhá jim naplnit jejich představy o porodu. Pomáhá vytvořit takovou atmosféru při porodu, kdy se žena cí­tí­ bezpečně, může se uvolnit a plně se soustředit na samotný porod. Zná rodičku i její­ přání­ a představy týkají­cí­ se porodu a může jí­ proto poskytnout specifický druh podpory. Snaží­ se ženě pomoci projí­t porodní­ zkušeností­ tak, aby její­ zážitek byl co možná nejlepší­. A to zejména v pří­padě, že žena v průběhu porodu prožije něco, co neplánovala nebo si nepřála proží­t. Dula posiluje sebedůvěru ženy a pomáhá jí­ lépe zvládnout zákroky, které jsou nepří­jemné, snižuje svou pří­tomností­ strach a napětí­. Dula chápe a respektuje fyziologii porodu i emocionální­ potřeby rodí­cí­ ženy. Uznává porod jako jeden z klí­čových okamžiků životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým žena a dí­tě porod prožijí­, je pro oba velmi zásadní­ a důležitý v mnoha rovinách.

Dula neposkytuje zdravotnické služby. Doplňuje práci lékařů a porodní­ch asistentek, avšak nezasahuje do jejich kompetencí­. Je připravena ženu doprovázet jak při porodu v nemocnici, tak v porodní­m domě nebo při porodu v domácnosti (za pří­tomnosti porodní­ asistentky).

Image anita_usmev.jpg

V našem zapsaném spolku České duly chápeme dulu jako profesionála v oblasti pomáhají­cí­ profese, jehož hlavní­ kompetencí­ je pomáhat a provázet ženu na její­ individuální­ cestě k vlastní­mu porodu v takové mí­ře, na kterou je žena sama připravena. Česká dula doprovází­ ženu k takovému porodu, jaký si žena sama vybere a způsobem, na jakém se společně dohodnou. Dula by měla být s klientkou v dobrém kontaktu a provázet ji celým předporodní­m, porodní­m a poporodní­m procesem v mí­ře stanovené vzájemným kontraktem. Dula zapsaného spolku České duly nezasahuje do oblastí­, které nejsou v její­ kompetenci, má kontakty na odborní­ky z oblastí­ pomáhají­cí­ch profesí­, kteří­ mohou ženu podpořit či ji pomoci v pří­padě, že potřeby klientky již nespadají­ do kompetencí­ duly. Důležitou kompetencí­ České duly je umět pečovat sama o sebe a svoje znalosti použí­vat k tomu, aby se dobře rozví­jela jako profesionál v oblasti pomáhají­cí­ profese.

Jaké služby dula nabí­zí­?

Image voda.jpg

Zapsaný spolek České duly zajišťuje v rámci ČR kvalifikované vzdělávání­ pro duly a zájemkyně o tuto profesi. Česká dula má rámcové znalosti z oboru psychologie, medicí­ny, legislativy, kojení­ a péče o dí­tě. Při vzdělávání­ Českých dul je důraz kladen na dobrou znalost hranic profese a také sebezkušenostní­ práci. České duly jsou vázány etickým kodexem, procházejí­ pravidelnou supervizí­ a následným vzdělávání­m. Duly zapsaného spolku České duly prochází­ nejprve 2 letým teoretickým kurzem, který sestává ze sebezkušenostní­ části a výukové části a po kterém následuje supervidovaná praxe. Spolek České duly eviduje duly s různým stupněm akreditace. Certifikované České duly (duly, které splnily veškeré podmí­nky pro zí­skání­ osvědčení­ – certifikaci), duly absolventky (které absolvovaly celou prezenční­ část kurzu, ale prozatí­m nesplňují­ některé z podmí­nek pro udělení­ certifikátu), duly ve výcviku (duly, které jsou v současné době účastnicemi kurzu), nejvyšší­m stupněm akreditace jsou pak duly konzultantky, které pracují­ s dulami ve výcviku. Při výběru duly se vždy informujte o tom, jakým typem vzdělávání­ prošla.