Jak se stát dulou

Informace pro zájemkyně o výcvik u Českých dul:

Milé ženy,

Láká Vás profese duly a zvažujete přihlásit se do výcviku Českých dul z. s.?

Prosím, zkuste si zodpovědět tyto otázky:

Pokud jste odpověděla ANO, pak se hlásíte do správného výcviku. Pro vaše rozhodnutí je důležité vědět, že Česká dula:

Přihlásit se můžete ZDE

Nejbližší termín výběrového řízení  bude v pátek 4. 12. 2020 a v neděli 6. 12. 2020 on-line.

Přihlášené budeme podrobněji informovat e-mailem.

V rámci výběrového ří­zení­ se snaží­me vybrat zejména kandidátky, které mají­ vhodné osobnostní­ předpoklady a přiměřenou motivaci pro práci duly. Není­ požadováno žádné speciální­ vzdělání­ (pouze minimálně maturita). Ví­táme, pokud kandidátky mají­ již vlastní­ zkušenost s porodem (není­ ale podmí­nkou).

Termín zahájení dalšího běhu výcviku není nyní stanoven, předběžně je plánován na rok 2021 (jaro nebo podzim). Přijaté zájemkyně budeme včas informovat o jeho vypsání e-mailem. Počet míst ve výcviku je omezen.

Pro bližší informace o výcviku můžete využít náš nový rozcestník:

Kurz Lektoři Konzultantky Zázemí Supervize

Historie Spolek Vize Etický kodex Akreditační řád

 

Těší­me se na pří­padnou spolupráci.

Mgr. Šárka Kučerová – manažerka vzdělávání­

PhDr. Irena Hrabincová – odborná garantka vzdělávání