Jak se stát dulou

Informace pro zájemkyně o výcvik u Českých dul:

Milé ženy,

Láká Vás profese duly a zvažujete přihlásit se do výcviku Českých dul z. s.?

Prosím, zkuste si zodpovědět tyto otázky:

Pokud jste odpověděla ANO, pak se hlásíte do správného výcviku. Pro vaše rozhodnutí je důležité vědět, že Česká dula:

Přihlásit se můžete kliknutím na slovo ZDE, a vyplněním přihlášky do kurzu.

Výběrové řízení začne na podzim 2022, nový kurz plánujeme otevřít v roce 2023. Setkání při výběrovém řízení bude probíhat formou individuálních pohovorů a práce ve skupině buď v Praze nebo on-line podle aktuální situace.

Přihlášené ženy budeme podrobněji informovat e-mailem. Děkujeme za Váš zájem!

V rámci výběrového ří­zení­ se snaží­me vybrat zejména kandidátky, které mají­ vhodné osobnostní­ předpoklady a přiměřenou motivaci pro práci duly. Není­ požadováno žádné speciální­ vzdělání­ (pouze minimálně maturita). Ví­táme, pokud kandidátky mají­ již vlastní­ zkušenost s porodem (není­ ale podmí­nkou).

Pro bližší informace o výcviku můžete využít náš nový rozcestník:

Kurz Lektoři Konzultantky Zázemí Supervize

Historie Spolek Vize Etický kodex Akreditační řád

 

Těší­me se na pří­padnou spolupráci.

Mgr. Šárka Kučerová – manažerka vzdělávání­

PhDr. Irena Hrabincová – odborná garantka vzdělávání