Jak se stát dulou

Informace pro zájemkyně o výcvik u Českých dul:

Milé ženy,

Láká Vás profese duly a zvažujete přihlásit se do výcviku Českých dul z. s.?

Prosím, zkuste si zodpovědět tyto otázky:

Pokud jste odpověděla ANO, pak se hlásíte do správného výcviku. Pro vaše rozhodnutí je důležité vědět, že Česká dula:

Přihlásit se můžete zde:

Nový kurz plánujeme otevřít v roce 2024. Setkání při výběrovém řízení bude probíhat formou individuálních pohovorů a práce ve skupině buď v Praze nebo on-line podle aktuální situace.

Cena dvouletého výcviku činí 43-45.000 Kč (v závislosti na podobě splátkového kalendáře). Zahrnuje všech 11 dvoudenních modulů (154 vyučovacích hodin), lektory, konzultantky, nájem a občerstvení. V ceně není zahrnuta individuální terapie, supervize a poplatek za závěrečnou zkoušku.

Přihlášené ženy budeme podrobněji informovat e-mailem. Děkujeme za Váš zájem!

V rámci výběrového ří­zení­ se snaží­me vybrat zejména kandidátky, které mají­ vhodné osobnostní­ předpoklady a přiměřenou motivaci pro práci duly. Není­ požadováno žádné speciální­ vzdělání­ (pouze minimálně maturita). Ví­táme, pokud kandidátky mají­ již vlastní­ zkušenost s porodem (není­ ale podmí­nkou).

Pro bližší informace o výcviku můžete využít náš nový rozcestník:

Kurz Lektoři Konzultantky Zázemí Supervize

Historie Spolek Vize Etický kodex Akreditační řád

 

Těší­me se na pří­padnou spolupráci.

 

Zuzana Sokolová – manažerka vzdělávání

PhDr. Irena Hrabincová – odborná garantka vzdělávání