Jak se stát dulou

Informace pro zájemkyně o výcvik u Českých dul:

Milé ženy,

velmi nás těší­ váš zájem o naše vzdělávání­. Právě hledáme kandidátky na poslední volná místa do základního výcviku pro duly, jehož zahájení je plánováno na 22. 6. 2019. Výcvik otevíráme obvykle jednou za dva roky.

Láká Vás profese duly a zvažujete přihlásit se do výcviku Českých dul z. s.?

Prosím, zkuste si zodpovědět tyto otázky:

Pokud jste odpověděla ANO, pak se hlásíte do správného výcviku. Pro vaše rozhodnutí je důležité vědět, že Česká dula:

Pro zařazení­ do výcviku je nutné absolvovat výběrové ří­zení­, nejbližší termín je:

Přihlášeným včas zašleme potřebné informace a upřesníme hodinu Vašeho pohovoru.

Přihlásit se můžete ZDE

V rámci výběrového ří­zení­ se snaží­me vybrat zejména kandidátky, které mají­ vhodné osobnostní­ předpoklady a přiměřenou motivaci pro práci duly. Není­ požadováno žádné speciální­ vzdělání­ (pouze minimálně maturita). Ví­táme, pokud kandidátky mají­ již vlastní­ zkušenost s porodem (není­ ale podmí­nkou).

Pro bližší informace o výcviku můžete využít náš nový rozcestník:

Kurz Lektoři Konzultantky Zázemí Supervize

Historie Spolek Vize Etický kodex Akreditační řád

 

Těší­me se na pří­padnou spolupráci.

Mgr. Šárka Kučerová – manažerka vzdělávání­

PhDr. Irena Hrabincová – odborná garantka vzdělávání