Vize organizace České duly z. s.

Česká dula provází ženu a její rodinu těhotenstvím, porodem, šestinedělím.

Česká dula provází klienty v souladu se svým nastavením a respektem k osobním hranicím.

Česká dula:

Česká dula provází široké pole klientů:

Česká dula provází:

Česká dula :

Česká dula je schopna komunikovat a jednat se všemi účastníky porodu (klient, zdravotník) s úctou a respektem.

Česká dula je otevřena diskusi, nepostupuje aktivisticky (ve smyslu intenzivního prosazování určitých cílů z přesvědčení nebo z osobní motivace).

Česká dula se odborně vzdělává a  aktivně pracuje na svém osobnostním růstu.