Supervize

Supervize je nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí.

Smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací. V procesu supervize poskytuje supervizor supervidovanému zpětnou vazbu k jeho práci.

České duly jako první ve svém oboru využily možnost supervize a začaly supervidovat svou práci.

Podařilo se zajistit supervizory, kteří jsou specialisty a špičkami v oblasti pomáhajícících profesí.

Aktuálně spolek využívá skupinovou kazuistickou supervizi dul a týmovou supervizi pro vedoucí orgány spolku.

Supervizorky Českých dul:

Mgr. Ing. Jana Herbst (2010 – 2012, 2017 – dosud)
PhDr. Yvonna Lucká (2009, 2012 – 2017)
Mgr. Michaela Černá (2017 – dosud)

 

PhDr. Yvonna Lucká

Yvonna je atestovaná psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka s třicetiletou praxí. Vystudovala psychologii na FF UK, věnuje se individuální i skupinové psychoterapii, krizové intervenci a otázkám traumatu a psychospirituálního vývoje. Je zakládajícím členem Českého institutu biosyntézy, členkou správní rady a senior trenérem International Institut for Biosynthesis v Heidnu. Původně se Yvonna vzdělávala a profilovala jako dynamická terapeutka (analytická terapie, SUR). Později prošla výcvikem v PBSP a Biosyntéze a tyto metody využívá při své práci s klienty nejčastěji. V první etapě své profesní dráhy se věnovala lidem se speciálními potřebami (nevidomí, zrakově postižení), později byla u zrodu krizového centra RIAPS, kde následujících 10 let pracovala. Poté se věnovala především své privátní praxi. Yvonna je jednou z iniciátorek a hlavní garantkou Sociální kliniky a supervizorkou akreditovanou EAP.

Mgr. Michaela Černá

Absolvovala magisterské studium sociální práce na FF UK. Je absolventkou výcviku v PCA terapii. V současné době dokončuje výcvik ČSAP v analytické psychologii a jungovské psychoterapii.

Pracovala v krizovém centrum RIAPS, na Lince důvěry , v organizaci Eset-help. Od roku 2004 působí jako terapeutka na Dialyzačních střediscích Dialcorp. Věnuje se také supervizím ve zdravotnictví a v sociálních službách.

Zaměřuje se na individuální práci s dospělými a dospívajícími klienty v obtížných životních situacích, provázení klientů v obdobích životních krizí.

 

Ing. Mgr. Jana Herbst

Terapeutka, lektorka, pracovnice občanského sdružení  REMEDIUM Praha, zabývá se terapeutickými programy a duševní rovnováhou.