Kurz

Informace o výcviku:

Kurz je zahájen teoretickou (prezenční) částí, která je složena z odborné a sebezkušenostní části. Trvá dva roky, a jedná se o 11 dvoudenních setkání. Po ukončení teoretické části získává studentka statut „Dula absolventka“.

První rok studia je věnován odborným tématům a dovednostem duly. Tuto část vedou především zkušené duly, ale také odborníci z oblasti porodnictví, psychologie, práva a dalších oblastí. Studentky se věnují tématům – hranice profese duly (vyjasnění pole pro práci a působení duly), těhotenství, porod a šestinedělí (fyziologie a psychologie porodu a poporodního období, podpora kojících i nekojících žen), podpora otce a širší rodiny v době těhotenství, porodu a šestinedělí, práce se specifickými klienty, práce s klienty v náročné životní situaci, kazuistiky z práce duly, workshop s konzultantkami, jak dobře a efektivně komunikovat s účastníky porodu, role duly u císařského řezu, jak dobře a nemanipulativně provázet klienty na jejich cestě, právní a administrativní aspekty práce duly.

Druhý rok studia je věnován sebezkušenosti (5 modulů), a probíhá v psychoterapeutickém směru PBSP. Tuto část výcviku vedou lektoři-psychoterapeuti. Cílem je pomoci dulám zorientovat se ve své osobní motivaci pro práci duly, najít si přiměřené místo pro tuto    profesi v osobním a profesním životě, porozumět specifičnosti vztahu dula-klient.

Následuje část praktická (supervizní). Během ní již studentky mohou pod vedením své konzultantky (zkušené duly) doprovázet ženy u porodu.

Součástí výcviku je kromě teoretické a praktické části také pět individuálních psychoterapeutických sezení u doporučeného terapeuta (se zaměřením na práci duly), studium odborné literatury, práce v rámci intervizních skupin a účast na třech supervizích.

Po splnění všech podmínek (splněná docházka, 3 oddoprovázené porody, účast na 3 supervizích) je studium ukončeno závěrečnou zkouškou a studentka se stává „Certifikovanou Českou dulou“.

Podrobnější informace ohledně termínů, rozložení výuky, lektorského týmu budou zájemkyním sděleny na výběrovém řízení a upřesněny při zahájení výcviku.

Celý kurz probíhá v Praze.

Vycházíme vstříc kojícím matkám. Matka má možnost mít s sebou jednu doprovázející osobu, která se stará o miminko. K dispozici mají samostatnou místnost.

Cena dvouletého výcviku činí 43-45.000 Kč. Zahrnuje všech 11 dvoudenních modulů (154 vyučovacích hodin), lektory, konzultantky, nájem a občerstvení. V ceně není zahrnuta individuální terapie, supervize a poplatek za závěrečnou zkoušku.

V rámci zapsaného spolku České duly zajišťujeme i další postgraduální vzdělávání.

Cílem vzdělávání je dula jako profesionál v oblasti provázení.

 

Zajímavosti (2009 – 2017):