Konzultantky

Podílejí se na profesionální přípravě dul ve výcviku a poskytují jim odbornou podporu.

Náplň práce konzultantky

Konzultantky Českých dul

Současné konzultantky:

Dagmar Hricová (od 2012)

Mgr. Zuzana Dubová (od 2014)

PhDr. Irena Hrabincová (Kuldová) (od 2014)

Ing. Vlaďka Hejzlarová (od 2014)

Mgr. Markéta Vlčková (od 2021)