Konzultantky

Podílejí se na profesionální přípravě dul ve výcviku a poskytují jim odbornou podporu.

Náplň práce konzultantky

Konzultantky Českých dul

Současné konzultantky:

Dagmar Hricová (od 2012)

Mgr. Zuzana Dubová (od 2014)

PhDr. Irena Hrabincová (Kuldová) (od 2014)

Ing. Vlaďka Hejzlarová (od 2014)

Mgr. Šárka Kučerová (od 2016)

Mgr. Hana Nečina Vaníčková (od 2017)