Konzultantky

Podílejí se na profesionální přípravě dul ve výcviku a poskytují jim odbornou podporu.

Náplň práce konzultantky

Konzultantky Českých dul

Současné konzultantky:

Dagmar Hricová (od 2012)

Mgr. Zuzana Dubová (od 2014)

PhDr. Irena Kuldová (od 2014)

Ing. Vlaďka Hejzlarová (od 2014)

Mgr. Šárka Kučerová (od 2016)

Mgr. Hana Nečina Vaníčková (od 2017)