Jak se stát dulou

Informace pro zájemkyně o výcvik u Českých dul:

Milé ženy,

velmi nás těší­ váš zájem o naše vzdělávání­. Právě hledáme kandidátky do základního výcviku pro duly, jehož zahájení je plánováno na podzim 2018 nebo jaro 2019.

Láká Vás profese duly a zvažujete přihlásit se do výcviku Českých dul z. s.?

Prosím, zkuste si zodpovědět tyto otázky:

Pokud jste odpověděla ANO, pak se hlásíte do správného výcviku. Pro vaše rozhodnutí je důležité vědět, že Česká dula:

Pro zařazení­ do výcviku je nutné absolvovat výběrové ří­zení­, v tuto chvíli nabízíme tři termíny:

Přihlášeným včas zašleme potřebné informace a upřesníme hodinu Vašeho pohovoru.

Před výběrovým ří­zení­m je potřeba:

V rámci výběrového ří­zení­ se snaží­me vybrat zejména kandidátky, které mají­ vhodné osobnostní­ předpoklady a přiměřenou motivaci pro práci duly. Není­ požadováno žádné speciální­ vzdělání­ (minimálně maturita). Ví­táme, pokud kandidátky mají­ již vlastní­ zkušenost s porodem (není­ ale podmí­nkou).

Kytkamalá

Informace o výcviku:

Těší­me se na pří­padnou spolupráci.

Mgr. Šárka Kučerová – manažer vzdělávání­

PhDr. Irena Kuldová – odborný garant vzdělávání

Dokumenty ke stažení­