Historie spolku a vzdělávání

Odborní garanti:

PhDr. Barbora Janečková PhD. 2009 – 2010
Mgr. Klára Borůvková 2010- 2012
Květa Cermanová 2012 – 2015
PhDr. Irena Hrabincová (Kuldová) 2015 –dosud

Supervizoři:

Mgr. Ing. Jana Herbst (2010 – 2012, 2017 – dosud)
PhDr. Ivona Lucká (2009, 2012 – 2017)
Mgr. Michaela Černá (2017 – dosud)

Spolupráce:

Člověk v tísni (2009)
Proxima sociále (2010)
FOD (2009 – 2012)
Doulas of Europe (2010)
Slovenské duly (2009 – 20012)
Webové portály (cca 90)
STRP (2010 – dosud)
European Doula Network (2014 – dosud)

Čestné členství:

Mgr. Markéta Pavlíková, M.Sc. (2012 – dosud)

Mezinárodní konference, aktivní účast:

– Porod doma, co o něm nevíme (Praha, Š. Kučerová, H. Vaníčková) 2014
– Otázky ochrany nenarozeného života (Třinec, D. Hricová) 2014

Postgraduální vzdělávání: