Shcherbyna Kseniya

Tel: 720 253 490

kseniyashcherbyna@seznam.cz

https://tvadula.cz/

https://www.facebook.com/groups/127987505850036

Certifikovaná Česká dula, akreditace II.stupně

Jmenuji se Kseniya. Pocházím z Ukrajiny a téměř 15 let žiji v České republice. Jsem dula ve výcviku a mám dvě děti.

Často během těhotenství a porodu žena prochází velkou transformaci. Samožřejmě se to stálo i mě a po narození syna jsem začala citít velkou úctu ke všem ženam a především matkam.

Porod je tajemná a jedinečná událost, která zůstane v paměti ženy po celý jeji život. Proto velkou roli hraje psychická podpora během porodu a v období šestineděli.

Vystudovala jsem dvouletý kurz z tradiční Činské medicíny a víkendový kurzy z akupunktury.

V září 2019 jsem se zúčastnila odborného semináře pro porodní asistentky a duly na téma “Zamlké těhotenství a spontánní potrat z pohledu porodní asistentky”. Zajímam se o aromaterapii, bylinky a homeopatii.

Komunikuji nejen v čestině, ale také angličtině a ruštině.

Velice ráda bych podpořila vás mílé maminky na cestě k mateřství. Působím v Jihomoravském kraji (Znojmo, Třebíč, Jihlava) .

Меня зовут Ксения. Я родом из Украины и живу в Чехии почти 15 лет. Я начинающая доула и у меня двое детей.

Часто во время беременности и родов женщина проходит через опеределнную трансформацию. Конечно, это случилось и со мной, после рождения сына я начала испытывать огромное уважение ко всем женщинам, особенно к матерям.

Роды – это загадочное и уникальное событие, которое останется в памяти женщины на всю жизнь. Поэтому психологическая поддержка во время родов и в послеродовой период играет важную роль.

Я закончила двухлетний курс традиционной китайской медицины и двухдневные курсы акупунктуры.

В сентябре 2019 года я посетила профессиональный семинар для акушерок и доул на тему «Замершая беременность и самопроизвольный аборт с точки зрения акушерки». Интересуюсь ароматерапией, травами и гомеопатией.

Я общаюсь не только на чешском, но также на английском и русском языках.

Очень хочу поддержать вас, дорогие мамочки, на пути к материнству.